En bedre git log

Om du ikke bruker git log er det kanskje fordi den lister opp aldeles for meget for å si det slik, det var iallefall hvorfor jeg aldri tok den i bruk. Men det viser seg jo at man kan få den riktig så pen å se på.

Rediger filen «config» i .git mappa

Det vi nå skal gjøre er å lage en ny kommando, en hurtig kommando om du vil. Denne kommandoen skal da liste opp alle våre commits på en ryddig og ikke minst oversiktlig måte. Dette gjør vi med å redigere config fila som du finner i .git mappa. Åpn opp denne å legg til følgende.

[alias]
    lg  = log --color --graph --pretty=format:'%Cred%h%Creset %Cred%ad%C(yellow)%d%Creset %s %Cgreen(%cr) %C(bold blue)<%an>%Creset' --abbrev-commit --branches --date=format:'%m%d %r'

Neste gang du nå skriver «git lg» vil du få en langt penere og oversiktlig liste med alle nødvendige data.

Klart er du som meg, at det stort sett er bare deg som arbeider med koden kan du droppe «%C(bold blue)<%an>%Creset» i pretty=format biten til slutt, så slipper du se eget navn om igjen og om igjen hele veien.

Er du som meg, er det ikke noe poeng å se eget navn om igjen hele tiden så kjekkt å frigjøre denne plassen til andre mer interessante ting.

Link til bilde.

Voila.